Minna no Nihongo Sơ Cấp1 – Bản Dịch và Giải Thích Ngữ Pháp Tiếng Việt-Phiên bản mới

75,000 54,000

Xuất bản: スリーエーネットワーク – năm 2013

Số trang / Trọng lượng: 201 trang / 350g

Tình trạng: Còn sách