Minna no Nihongo Sơ Cấp1 Sách Giáo Khoa – Bản Tiếng Nhật (Kèm CD)-Phiên Bản Mới

100,000 70,000

Xuất bản: スリーエーネットワーク – năm 2012

Số trang / Trọng lượng: 305 trang / 550g

Tình trạng: Còn sách