Minna no nihongo II – Sách bài tập Tập 2

42,000 30,000

Xuất bản: スリーエーネットワーク – năm 1999

Số trang / Trọng lượng: 66 trang / 150g

Tình trạng: Còn sách