Từ điển Nhật-Việt , Việt-Nhật ( Bìa Mềm )

135,000 95,000

NXB: NXB Văn hóa thông tin

Phát hành: Minh Thắng

Năm xuất bản: 2013 (Mã sách: 8936040586766)

Dạng bìa: Mềm

Số trang: 1608 trang

Kích thước: 10 x 18 cm